Ordförande

Linda Poidnakk

Kassör

Robert Hagström

Ledamöter

Sara Berglund

Linda Hamming

Åsa Hagström

Suppleanter

Staffan Jakobsson

Anna-Karin Hederström

Revisorsuppleant

Karin Mattsson Johansson

Valberedning

Vakant