Ordförande

Åsa Hagström

Kassör

Robert Hagström

Sekreterare

Linda Hamming

Ledamöter

Linda Poidnakk

Hans Hagström

Suppleanter

Sara Berglund

Anna-Karin Hederström

Revisor

Ingemar Gustavsson

Revisorsuppleant

Karin Mattsson Johansson

Valberedning

Pernilla Rendahl

Maria Brenden