Ordförande

Linda Thelin

 

Kassör

Sara Berglund

 

Ledamöter

Robert Hagström

Linda Hamming

Åsa Hagström

 

Suppleanter

Staffan Jakobsson

Anna-Karin Hederström

 

Revisorsuppleant

Karin Mattsson Johansson

 

Valberedning

Inger Nordström