Informationsträff Nätkoll föräldrautbildning

Tisdagen den 20 februari hålls en informationsträff om Nätkolls föräldrautbildning som kommer att starta i vår. Då får du veta mer om innehåll och upplägg för utbildningen. I samband med detta kommer även en representant från Lerums kommuns anhörigstöd att finnas på plats.

Nätkoll infomöte inbjudan

Nyfiken redan nu? Gå in och kika på Nätkoll för föräldrar