Ordförande           Linda Thelin

Kassör                   Sara Berglund

Ledamöter             Anna-Karin Hederström 

                                Linda Hamming

                                Åsa Hagström

Suppleanter          Eva Storåkern

                                Lena Nedergård

                                Helena Nybratt

                                Inger Nordström

Valberedning         Robert Hagström

                                Inger Nordström